Home_Header.png

WE RISE,

FOR SYSTEMIC

CHANGE

AT RISE IMPACT

" WE ARE PASSIONATE ABOUT
         MEANINGFUL SOCIAL CHANGE. "

พวกเรามีความฝันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผ่านการเป็นที่ปรึกษาครบวงจรโดยการพัฒนาออกแบบกระบวนการไปจนบรรลุเป้าหมายขององค์กรเพื่อนร่วมทางที่มีความตั้งใจเดียวกัน

Home_BG_1.png
VISION
COMPANION

การได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมทางที่ให้ คุณค่ากับสิ่งเดียวกันนั้นมีความหมาย

กับพวกเรามาก โดยต่างคนต่างช่วยกันเติมเต็มเพื่อช่วยผลักดันการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม นั้นคือพลังงาน ชั้นดีของเรา

TRUSTED
COLLEAGUE

เราให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่เพื่อ ร่วมทางอย่างจริงใจ โดยการดึงเอาทักษะที่หลากหลายและเหมาะสมมาปรับใช้ พวกเราเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับการงอกงามของเพื่อนร่วมทาง และเราพร้อมเสมอที่จะปรับแผนเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด รูปแบบการทำงานของเราจึงเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่หวังดีต่อกันอย่างแท้จริง

LONG - LASTING
CHANGEMAKER

การพัฒนาเพื่อสร้างเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเป็นจุดหมายปลายทางที่เราอยากให้เกิดกับเพื่อนร่วมทางทุกคน ตราบใดที่เราอยู่บนถนน‘สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม’เหมือนกันเราคือเพื่อนร่วมทางกันเสมอ 

POSITIVE
HEALTH DISRUPTOR

BY THE NATIONAL
HEALTH FOUNDATION

โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในระบบสุขภาพไทย ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เพื่อที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อไป

POLICY
DIALOGUE

PROCESS

พื้นที่พูดคุยเรื่องนโยบาย สร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความเห็น เข้าใจผลกระทบจากมุมมองคนอื่น และหาแนวทางตัดสินใจร่วมกัน

WHAT WE DO

AND

HOW WE DO IT

กว่าจะออกมาเป็นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้ง workshop, boostcamp หรือ โครงการระยะยาว  พวกเราทำงานกันอย่างหนัก โดยใช้ทักษะทั้ง soft และ hard skills มาพัฒนาออกแบบกระบวนการเพื่อไปถึงธงที่ตั้งไว้ พวกเรามีความถนัดที่ครบวงจร ตั้งแต่ Process Design ไปจนถึง Process Facilitation และ Coaching-Mentoring อีกทั้งประสบการณ์ที่อยู่ในวงการมา ทำให้เรามีเพื่อนร่วมวงการมากมาย โดยทักษะ ประสบการณ์ และเครือข่ายที่เรามีนั้น มันมากพอที่จะเป็นที่ปรึกษาและเพื่อนคู่คิดที่คุณจะประทับใจอย่างแน่นอน

HELLO!

WE ARE RISE

IMPACT

RISE IMPACT เริ่มต้นมาจากกลุ่มเพื่อนที่ทำงานด้านกิจการเพื่อสังคมด้วยกันมา ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดที่หลากหลาย และมีประเด็นความสนใจที่แตกต่าง แต่ส่วนผสมของ ‘ความไม่เหมือนกัน’ ของทุกคนกลับประสานเป็นเนื้อเดียวกันอย่างกลมกล่อมลงตัว เพราะว่าเรา ทุกคนมีความฝันเดียวกัน คือ สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 

พวกเราเป็นเพื่อนคู่คิด ที่ปรึกษา และผู้สนับสนุนที่ครบวงจรสำหรับองค์กรตั้งแต่กิจการเพื่อสังคม องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ ไปจนถึงองค์กรสาธารณะประโยชน์ และองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรไหนก็ได้ที่อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือกำลังมองหานวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆ คุณคือเพื่อนของเรา! พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับคุณ เพื่อกลายมาเป็นกลไกและร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

Home_Pic1.png

SNOWBALL

IMPACT

INCUBATION

PROGRAM

โปรแกรมบ่มเพาะองค์กรเพื่อสังคมระยะกลาง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

INNOVATION

BOOTCAMP

เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการสร้างศักยภาพให้กับพนักงานองค์กร เพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหน่วยงานรัฐบาล

Home_BG_3.png

WHY YOU

WILL LOVE US

ทำงานกับเรา เหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแต่ได้พิเศษ

เราทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยรักและตั้งใจ จนกว่าเพื่อนร่วมทางสามารถไปถึงเป้าหมายที่วางได้ตามที่หวัง และยังมั่นใจได้ว่างานที่ลุล่วงไปนั้นไม่ใช่แค่ความฉาบฉวย เพราะเราให้คุณค่ากับความยั่งยืนที่สุด

  • เมื่อเราได้รับโจทย์มา เราจะยังไม่ทำ แต่เราจะทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อน

  • เมื่อเราเข้าใจถ่องแท้แล้ว เราจะยังไม่ทำ แต่เราจะต้องมั่นใจก่อนว่าโจทย์นั้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

  • เมื่อเรามั่นใจว่ามันจะยั่งยืนแล้ว เราจะลงมือทำโจทย์ นานารังสรรค์ทั้งทักษะและประสบการณ์ที่เราสั่งสม ให้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เหนือกว่าธงที่ตั้งไว้

  • เมื่อเราพบว่าระหว่างทางมีบางสิ่งไม่เป็นอย่างที่คิด เราไม่ปล่อยปละละเลย แต่เราจะปรับแผนงานเพื่อให้บรรลุความพิเศษนั้น 

Home_Pic2.png