CDGS_Head.png

INNOVATION

BOOTCAMP

เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผ่านการสร้างศักยภาพให้กับพนักงานองค์กร เพื่อออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหน่วยงานรัฐบาล

CHALLENGE

เราเชื่อว่าระบบงานของราชการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วย และพวกเราเองสัมผัสด้วยตัวเองมาทั้งชีวิตแล้วว่าระบบหน่วยงานราชการไทยนั้นยังมีพื้นที่เหลือเฟือให้พัฒนาปรับปรุง นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เรามีแรงฮึกเหิมเมื่อได้รับโอกาสให้ทำโปรเจคนี้กับ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) เพราะ CDGS เป็นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานรัฐ และที่สำคัญที่สุด คือ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของลูกค้า CDGS คือ องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

 

หลังจากที่นั่งจับเข่าวิเคราะห์ทุกข้อเท็จจริง ปัจจัย และปลายทางกันแล้ว พวกเราได้ข้อสรุปว่า CDGS ต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้นไปทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือ Innovation Mindset ซึ่งทาง CDGS ได้เล็งเห็นศักยภาพและความตั้งใจจริงของพวกเรา และให้เกียรติ RISE IMAPCT มาเป็นส่วนร่วมในการแปลงโฉมองค์กรครั้งใหญ่ครั้งนี้ 

CDGS_Pic1.png

RISE IMPACT ติดดิน หมายถึง ดูทำได้จริง ต่างจากเจ้าอื่นที่วางเป้าหมายเป็นภาพฝัน แน่นอนว่า เราก็อยากไปให้ถึงภาพเหล่านั้น มี startup มีการเปลี่ยนแปลงปลายทาง แต่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป รู้สึกว่าที่คุยกัน น้องๆมีวิธีการ ช่วยร่วมคิด และน่าจะทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆ เลยอยากทำงานด้วยกัน'

คุณโอ๋ พิทยา กิจติวรานนท์
​General Manager, CDGS

SOLUTION

พวกเราทั้งคู่มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หรือ ‘เปลี่ยนเลือด’บริษัท CDGS โดยหลังจากคุยและกลั่นกรองกันมาอย่างถ่องแท้แล้ว พวกเราเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนเลือดด้วยการมุ้งเน้นพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีทักษะในการคิดออกแบบสินค้าและบริการที่เหนือกว่าความต้องการของลูกค้าผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่า CDGS IDEATION BOOTCAMP ที่เราใช้ไอเดียเริ่มต้นเกี่ยวกับ Design Thinking ในการฝึกกระบวนการคิด ทั้งการมองหาและทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า การโยนไอเดียต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า และเหนืออื่นใด คือ การทดสอบไอเดียไปเรื่อยๆจนได้ไอเดียที่ไม่มีข้อกังขา จนท้ายที่สุดเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะทำให้ระบบราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นในที่สุด

CDGS_G1.png

VISION

COMPANION

CDGS ต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก เพราะ CDGS เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีแล้ว เป็นที่รู้กันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงพัฒนาเร็ว เพราะฉะนั้นถ้า CGDS สามารถคิดออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีนวัตกรรมที่ยั่งยืนและสามารถตอบโจทย์ที่แท้จริงให้กับลูกค้าจะกลายเป็นจุดแข็งของ CDGS 

 

ในขณะที่ RISE IMPACT มีความสนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบมาก และระบบของหน่วยงานรัฐฯ ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกมาก เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราได้ร่วมงานกับ CDGS ที่จะร่วมกันเป็นกลไกที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พวกเราทั้งคู่เล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อที่จะได้ออกแบบสินค้าและบริการให้เหนือความต้องการของหน่วยงานรัฐฯ และทำให้ระบบราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จนส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นตามไป

CDGS_Pic2.png

TRUSTED

COLLEAGUE

พวกเราได้ทำงานร่วมหัวจมท้ายกับ CDGS ในโครงการนี้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เป็นตัวเพียงความคิดล่องลอยอยู่ในห้องประชุม ผ่านกระบวนการต่างๆ เราใช้เวลากลั่นกรองจนพบกุญแจที่แท้จริง คือ CDGS ต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร พวกเราร่วมกันออกแบบ ปรับเปลี่ยน เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จนออกมาเป็นแผนงาน CDGS IDEATION BOOTCAMP ทั้ง 2 รุ่น ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทำให้ระยะทางไปสู่เป้าหมายของ CDGS ใกล้เข้ามาทุกที การเดินทางร่วมกันของพวกเราทั้งคู่ที่ผ่านมานั้นพวกเราจริงจังและตั้งใจมาก จนกลายมาเป็นเพื่อนคู่คิดของ CDGS ในเรื่องนี้อย่างแท้จริง 

CDGS_G2.png

LONG - LASTING

CHANGEMAKER

เราทำ CDGS IDEATION BOOTCAMP ด้วยกันมา 2 รุ่น ทำให้พวกเราผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน เราเป็นเพื่อนร่วมทางที่ได้ร่วมริเริ่มโครงการและเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายใหญ่ที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งหนทางยังอีกยาวไกล และยังมีอีกหลายอย่างที่จะทำต่อจากนี้เพื่อไปให้ถึงธงบนยอดเขานั้น นอกจากเรื่องในโครงการ BOOTCAMP แล้ว ระหว่างนี้พวกเรายังแชร์ความสนใจเรื่องการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อนำมาซึ่งนวัตกรรมในองค์กรอยู่เสมอ

CDGS_Pic3.png

83%

ของผู้เข้าร่วมคิดว่า CDGS Ideation Bootcamp มีประโยชน์ต่อการทำงานในระดับสูงมาก

87%

ของผู้เข้าร่วมรู้สึกมีความเป็นเจ้าของและอยากผลักดันไอเดียให้เกิดขึ้นจริงในระดับสูงมาก

78%

ของผู้เข้าร่วมได้พัฒนาทักษะของตนเองผ่านการพัฒนาโปรเจ็คในระดับสูงมาก

3

โปรเจ็ค จาก CDGS Ideation

Bootcamp ถูกหยิบไปพัฒนาต่อ

เพื่อขายลูกค้าจริง

100%

เกิดทีมใหม่ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรระยะยาว