National Health Foundation_Head.png

POSITIVE HEALTH

DISRUPTOR

BY THE NATIONAL

HEALTH FOUNDATION

National Health Foundation โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ในระบบสุขภาพไทย ผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ เพื่อที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อไป

CHALLENGE

ประเทศไทยยังมีผู้ป่วยและญาติจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับความสะดวกสบายจากการรับบริการด้านสุขภาพทั้งๆที่เป็นคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน มันจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ร่วมงานกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ซึ่งมีหัวใจสำคัญคือ การส่งเสริมการสร้างสังคมบนฐานความรู้เพื่อสุขภาพ มูลนิธิมีสมมติฐานว่าทั้งหมดนี้เป็นปัญหาเชิงระบบ จึงต้องการเฟ้นหาผู้นำรุ่นใหม่ที่จะจริงจังกับพันธกิจของมูลนิธิที่จะแก้ปัญหาเชิงระบบนี้ และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของวงการสาธารณสุขไทยต่อไป

SOLUTION

จากโจทย์ที่ทาง มสช. ให้มานั้น ก่อนอื่นเราคุยกันในรายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อแจกแจงว่าคุณสมบัติของผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลงทางระบบสาธารณสุข (fellowship) ในความหมายของ มสช. นั้นต้องมีหน้าตาเป็นอย่างไร จนเราได้คำตอบออกมาเป็นโปรแกรมพัฒนาผู้นำการเปลี่ยน แปลงในระบบสุขภาพขึ้นมา โดยเราใช้กระบวนการต่างๆทั้ง workshop และ mentoring ให้แต่ละท่านผู้ที่มีศักยภาพได้ออกแบบโครงการที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ที่จะมาทำจริง แต่นอกจากผลลัพธ์ที่ปลายทางแล้ว ความรับผิดชอบจริงจังและความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั้นก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญไม่แพ้กัน

National Health Foundation_G1.png

VISION

COMPANION

การได้ร่วมงานกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของวงการสาธารณสุขไทย เราทั้งคู่ต่างต่างตระหนักถึงปัญหาในระบบสุขภาพของประเทศ ไทย และมองเห็นทางออกเดียวกันว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหานี้ลงไปได้ หลังจากถอดบทเรียนและกลั่นกรองกันแล้ว จากความต้องการของ มสช. และความถนัดของ RISE IMPACT เอง สรุปออกมาได้ว่าเราและมสช. มีความจริงจังที่จะสร้างผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่สามารถทำงานกับระบบสุขภาพที่ซับซ้อนได้ เข้ามาทำงานกับโจทย์เชิงระบบเพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบในระยะยาว 

National Health Foundation_Pic1.png
National Health Foundation_Pic2.png

TRUSTED

COLLEAGUE

การเดินทางของ มสช.กับพวกเรา นับได้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนคู่คิดอย่างแท้จริง เพราะความคิดที่จะปั้นผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นครั้งแรกและเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราทั้งคู่ กระนั้นพวกเรามีใจพร้อมจะลงเรือลำเดียว กันเพื่อออกไปผจญภัย เรียนรู้เก็บประสบการณ์และร่วมกันปรับแก้ตลอดทาง พวกเราเก็บรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อมาเป็นบทเรียนร่วมกันแก้ไข เพื่อบรรลุปลายทางที่เราตั้งเป้าไว้ได้ในที่สุด 

National Health Foundation_G2.png

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติได้มีโอกาสร่วมงานกับทีม RISE IMPACT ในโครงการ Health Positive+ Disruptor และได้เห็นถึงศักยภาพ พลัง และความตั้งใจของทีม ในการสร้างสรรค์และบริหารจัดการเรื่องที่ไม่ง่ายและมีผู้เกี่ยวข้องหลากหลาย คุณสมบัติเด่นที่สำคัญของทีมคือความเป็นมืออาชีพในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความเชี่ยวชาญการทำงานเป็นทีม และการสร้างศักยภาพคน ที่จะช่วยให้คนที่เกี่ยวข้องทำงานได้ดีขึ้น เก่งขึ้น

ดร. นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย, ผู้จัดการโครงการ Health Positive+ Disruptor

National Health Foundation_Pic3.png

LONG - LASTING

CHANGEMAKER

พวกเราเองต่างเห็นเป้าหมายขององค์กรที่เรามีร่วมกันและจุดแข็งของกันและกัน ด้วยเพราะระยะเวลาของโครงการที่ยาวนานและความจริงจังของพวกเราทั้งคู่กับโปรแกรมนี้ ทำให้การทำงานของพวกเรานั้นเข้าขากันได้เป็นอย่างดี ทางเดินที่เหลือยังอีกยาวไกล เพราะ การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่เราฝันไว้จะไม่เกิดง่ายๆแค่ชั่วคืน เราทั้งคู่ยังคงจะร่วมมือร่วมใจกันไปอีกนาน และแน่นอนยังมีอีกแผนอีกมากมายที่พวกเราจะร่วมงานกันในอนาคต